• advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • links

  Vervangingsfonds en participartiefonds
  De Stichting Vervangingsfonds is werkzaam op het terrein van Vervanging en Arbozorg in het primair en voortgezet onderwijs en de BVE-sector. De Stichting Participatiefonds financiert wachtgelduitkeringen in het primair en voortgezet onderwijs.
  www.vfpf.nl

  Ministerie van OC&W
  Informatie over het onderwijs vanuit het ministerie.
  www.minocw.nl

  Onderwijsvacaturebank
  Zoek je een baan in het onderwijs? Surf naar de onderwijsvacaturebank.
  www.onderwijsvacaturebank.nl

  CFI
  Deze site ontsluit de voor onderwijsinstellingen relevante regelingen en mededelingen van het Ministerie van OCenW.
  www.cfi.nl

  Inspectie van het Onderwijs
  Het toezicht op het onderwijs wordt, zoals in de Grondwet is verankerd, uitgeoefend door de Inspectie van het Onderwijs.
  www.owinsp.nl

  Vereniging voor het management voortgezet onderwijs (VVO)
  De VVO, de Vereniging voor het management in het Voortgezet Onderwijs, is een jonge en actieve beroepsorganisatie voor schoolmanagers.
  www.minocw.nl

  Onderwijsdebat
  Discussieer mee!
  www.onderwijsdebat.nl

  Algemene Vereniging Schoolleiders
  Dè vakorganisatie voor directies in het primair onderwijs.
  www.avs.nl

  IPB Integraal Personeelsbeleid Onderwijs
  Het bureau IPB Onderwijs heeft een interessante site over Integraal Personeelsbeleid in het onderwijs.
  www.ipb-onderwijs.nl

  Kennisnet
  Kennisnet is dé internetorganisatie voor het primair-, voortgezet- en beroepsonderwijs (po, vo en bve). De stichting is eind 2001 opgericht door de onderwijsorganisaties. Deze zijn vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht.
  www.kennisnet.nl

  Lerarenweb
  Dit is de site van het Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren (SBL). Het gaat op deze paginas om goed onderwijs en vooral om goede leraren. In het SBL werken de onderwijsvakorganisaties en de vakinhoudelijke organisaties samen.
  www.lerarenweb.nl

  Nederlandse Schoolleiders Academie
  De NSA is een onafhankelijk instituut van en voor leidinggevenden in het primair onderwijs. De NSA stimuleert en bewaakt de beroepskwaliteit en de deskundigheid van het management in het primair onderwijs.
  www.nsanederland.nl

  Lumpsum in het primair onderwijs
  Dit is de informatiesite over lumpsum in het primair onderwijs. Ontwikkeld door de gezamenlijke onderwijsorganisaties en het ministerie van OC & W
  www.lumpsumportaal.nl 

  actueel bij imon