• advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • Graag, zelfstandig leren

  Mensen moeten hun leven lang leren. Dat kan alleen wanneer je zelfstandig hebt leren leren. Hoe leren wij kinderen om graag en zelfstandig te leren? En wat zou het uw school op kunnen leveren wanneer leraren op dit gebied expertise ontwikkelen om dit graag en zelfstandig leren schoolbreed handen en voeten te geven?
   
  Opbrengsten
  In het project graagzelfstandig leren krijgen leraren concrete antwoorden op de vraag hoe zij dit graag en zelfstandig leren vormgeven. Werkenderwijs ontstaat in dit project een belangrijke omschakeling in het denken van leraren. Leraren krijgen oog voor het belang van vaardigheidstraining. De eenzijdige fixate op kennisoverdracht verdwijnt. Opbrengstgericht onderwijs blijkt in het geheel niet op gespannen voet te staan met een meer kindgerichte benadering. In het project graag, zelfstandig leren nemen de begeleidings- en coachingsvaardigheden van leraren sterk toe. Dit levert op dat leraren beter en effectiever in kunnen spelen op verschillen. De zorgcapaciteit verbreedt en verdiept zich. Leraren ervaren al snel de voordelen. Want leerlingen die hun eigen leren kunnen sturen, zijn aanzienlijk meer gemotiveerd. Probleemgedrag neemt hierdoor af. Zowel het werk- als het leefklimaat verbetert.
  Het project graag, zelfstandig leren maakt het onderwijs op uw school daarbij breinvriendelijk. Ook coƶperatief leren krijgt op natuurlijke wijze een geĆÆntegreerde plek in de lespraktijk. Tot slot draagt het project eraan bij dat het onderwijs de eigenheid van leerlingen versterkt.
   
  Teamproces
  Werken aan het project graag, zelfstandig leren is een teamproces. Beelden en opvattingen van teamleden groeien werkenderwijs naar elkaar toe. Meer en meer wordt het graag, zelfstandig leren vormgegeven vanuit gedeelde opvattingen. Het project graag, zelfstandig leren bevordert dat leraren elkaar fundamenteel ontmoeten. Dit resulteert in een schoolbrede, herkenbare werkwijze. imon advies daagt teamleden in dit proces uit om eigen keuzes te maken. Graag, zelfstandig leren is geen eenheidsworst. Dit project wil bijdragen aan versterking van de eigenheid van de school.
   
  Werkwijze
  Van meet af aan bevordert de imon adviseur dat het eigenaarschap van het project bij het team komt te liggen. Voorafgaand aan de start van het project vindt een intake plaats met het management en een afvaardiging vanuit het team. Op basis van de beginsituatie van uw school(team) ontwerpen wij samen met u een veranderstrategie. De eigen ervaringen van teamleden vormen daarbij het vertrekpunt. Leraren observeren bijvoorbeeld met video hun eigen praktijk en interviewen elkaar en leerlingen. De reflectie die op basis daarvan plaatsvindt mondt uit in het gezamenlijk kiezen van een 'insteek'. Een veranderteam wordt aangesteld om leiding te geven aan het veranderproces dat uit deze insteek voortvloeit. imon advies schoolt en begeleidt dit veranderteam. Wij helpen scholen het proces in gang te zetten en te houden. Maar steeds zo dat de school aan het stuur van haar veranderproces blijft staan.
  Gedurende het traject ondersteunt imon de school op verschillende andere manieren:
  • coaching op de werkvloer
  • coaching van het veranderteam in het opstellen van een kwaliteitshandboek dat meegroeit met de schoolontwikkeling (borging)
  • de organisatie van studiedagen over onderwerpen die aansluiten bij de leervragen die lopende het proces bij teamleden ontstaan (klassenmanagement, inrichting kieskast, activerende didactiek, gespreksvoering met kinderen, socialisatie, meervoudige intelligentie)
  Voor scholengroepen en federaties verzorgen wij geheel vrijblijvend op aanvraag informatiebijeenkomsten over het project graag, zelfstandig leren.
  actueel bij imon