• advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • Verbetertrajecten

  • U wilt de leesresultaten van uw school op een structureel hoger peil brengen, en wel zo dat ook de leesmotivatie van alle kinderen verbetert
  • U beseft dat veel kinderen meer nodig hebben dan een goede methode voor begrijpend lezen. U zoekt naar mogelijkheden om kinderen in dit opzicht aantoonbaar meer te bieden.
  • U merkt dat het stelonderwijs sterk afhankelijk is van de persoonlijke invulling van dit onderdeel door de leerkracht. U wilt dat het stelonderwijs een schooleigen gezicht krijgt, liefst in verbinding met technisch en begrijpend lezen.
  • De inspectie geeft aan dat in de kleuterbouw nog geen sprake is van een beredeneerd aanbod.
  • De rekenresultaten vertonen in de bovenbouw een dalende lijn.
  • Uw school dreigt tot zwakke school te worden bestempeld.
  • Differentiatie op uw school verloopt moeizaam, ondanks alle inspanningen.

  imon advies bv verzorgt verbetertrajecten op maat die aansluiten bij het schoolconcept. Tijdens een uitgebreide intake stellen wij samen met u een beginsituatie op. Wij schetsen vervolgens de verschillende verbeterperspectieven. Daarbij houden we nadrukkelijk rekening met uw onderwijskundig concept. Onze adviseurs hebben grondige kennis van de verschillende (ortho-)didactische ontwikkelingen en denkrichtingen. Zij zijn bovendien goed thuis in methoden en (ortho-)didactische programma's. Onze adviezen zijn breed, diep, deskundig. Uiterst to the point ook. Met een hoog "morgen toepasbaar" karakter. Het verbeteren van de leesprestaties is bijvoorbeeld niet iets wat altijd een intensief begeleidingstraject behoeft.

  Op basis van het intakegesprek beslist u of u van onze dienstverlening gebruik wilt maken. Is dat het geval dan stellen wij samen met een op te richten stuurgroep een plan van aanpak op. De stuurgroep is verantwoordelijk voor een goede uitvoering/implementatie van het plan. De imon adviseur coacht de stuurgroep. Het is steeds de stuurgroep die aangeeft aan welke ondersteuning zij op welk moment behoefte heeft. Dit zorgt ervoor dat de school eigenaar is en blijft van het verbetertraject en houdt de kosten van een dergelijk traject zo laag mogelijk. Aan een verbetertraject leert de school om effectief te sturen op structurele verbetering van de leerprocessen op school. Dit maakt de schoolorganisatie sterker.
  actueel bij imon