• advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • Ouders in beeld

  In hoeverre zijn ouders in beeld op uw school? Vanuit welke visie geeft de school oudercontacten vorm? Hoe dragen die oudercontacten bij aan versterking van de klant- en partnergedachte? En dus aan vergroting van positieve ouderbetrokkenheid? Wat beleven leerkrachten bij de communicatie met ouders? En hoe is dat andersom?
   
  Scholen die samen met imon advies werken aan optimalisering van oudercontacten ervaren dat dit positief bijdraagt aan:
  • een meer integrale visie op onderwijs
  • vergroting van positieve ouderbetrokkenheid
  • een aanmerkelijk concretere uitwerking van 'de pedagogische opdracht' van de school
  • een duidelijk meer ontspannen en constructieve wijze van communiceren tussen school en ouders
  • een meer doelgerichte, want visiegeleide, inzet van oudercontacten
  • een betere, soepele afstemming tussen school en ouders over de benadering van het kind
  • verbetering van het schoolimago

  Natuurlijk kunt u bij ons terecht voor trainingen op het gebied van oudercommunicatie (zie onder training & coaching). Betere gespreksvaardigheden zijn zeker handig, maar zijn geen garantie dat school en ouders ook meer met elkaar gaan hebben. Voor alles geldt dat een school goed moet weten wat zij wil met ouders. Dat is geen kwestie van eindeloos navelstaren. In essentie komt het neer op het doordenken van de wijze waarop u ouders als klant en/of als (educatief) partner wilt zien. Daar zijn geen uitgebreide visietrajecten voor nodig. Na één stevige bijeenkomst heeft u als school(bestuur) glashelder wat genoemde klant- en partnergedachte inhouden, op welke wijze deze concreet zichtbaar worden en wat op uw school nodig is om die klant- en partnergedachte te operationaliseren. De uitwerking en implementatie van deze visie vraagt uiteraard meer tijd. In dat stadium kan onderzoek, training en beleidsondersteuning zinvol zijn. imon advies voert desgewenst een QuickScan uit. Op basis hiervan verzorgen wij een messcherpe analyse.

  Scholen die meer willen met ouders en een integrale no-nonsense aanpak waarderen, informeren wij graag geheel vrijblijvend over onze dienstverlening op dit gebied.
  actueel bij imon