• advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • Scholingsaanbod ZIEN!

  Scholen die met ZIEN! werken ervaren dat ZIEN! zoveel meer is dan een Leerlingvolginstrument. Werken met ZIEN! maakt leerkrachten niet zelden op positieve wijze gevoelig voor tal van wezenlijke leerprocessen:
  • "ZIEN! stimuleert mij beter te observeren. Ik merk dat ik daardoor beter kan afstemmen op kinderen. Ik zou me op dit gebied best verder willen verdiepen."
  • "ZIEN! creëert ook tussen school en thuis een gemeenschappelijk talenveld. Volgens mij biedt dit kansen om ouderbetrokkenheid te bevorderen. Een gesprek met ouders voeren rond een ZIEN!-profiel vind ik nog wel lastig."
  • "Door het werken met ZIEN! ontdekken we dat er best wel wat leerlingen zijn die niet zo veilig gehecht zijn. Daar zouden we ons best wel meer in willen verdiepen."
  • "ZIEN! past volgens mij goed binnen een handelingsgerichte manier van werken. Ik zou nog meer willen weten hoe je in een plan van aanpak de compenserende factoren benut."
  • "Tijdens zelfstandig werken merk je hoe leren en gedrag met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. Ik zou graag willen leren hoe je de momenten zelfstandig werken gebruikt om kinderen op sociaal-emotioneel gebied te ondersteunen."
  • "Tijdens het verplichte scholingsmoment merkten we hoe zeer een ZIEN!-profiel je helpt om een kind echt te begrijpen. We zouden ons nog beter in staat willen voelen om zelfstandig een ZIEN!-profiel te kunnen lezen."
  • "Het werken met ZIEN! maakt ons bewust van het belang van een goed pedagogisch klimaat. We zouden ons graag willen verdiepen in groepsdynamica."
  • "Er zijn nogal wat leerlingen op onze school die laag scoren op het gebied van sociale autonomie. Hoe kan ons activiteitenaanbod meer bijdragen aan versterking van de eigenheid en weerbaarheid van kinderen?"
  • "Als school willen we gaan werken met groepsplannen. Hoe maken we daarbij optimaal gebruik van de mogelijkheden van ZIEN!"
  • "We merken dat ZIEN! een schat aan handelingssuggesties bevat op het gebied van spelbegeleiding. Dat spreekt ons aan. Coaching op dit gebied zou ons onderwijs een waardevolle kwaliteitsimpuls bieden."
  • enzovoort
  Omgekeerd kan een verdiepingsbijeenkomst ZIEN! ook bevorderen dat leren op bovengenoemde gebieden betekenisvol wordt voor leerkrachten.
   
  imon advies stelt in overleg met u boeiende maatwerktrajecten op die het werken met ZIEN! verdiepen, verrijken en verbinden met onderwijskundige vernieuwingen als zelfstandig werken, thematiseren, werken met groepsplannen, handelingsgericht werken, etc. 
   
  actueel bij imon