• advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • Beleidsondersteuning

  Met verstand van zaken
   
  De ontwikkelingen in het onderwijs doen een groot beroep op het beleidsvoerend vermogen van scholen. Scholen staan voor de opdracht op tal van terreinen beleid te ontwikkelen. imon advies bv ondersteunt onderwijsinstellingen hierin. U kunt daarbij denken aan beleidsondersteuning op het gebied van:
   
  - integraal personeelsbeleid
  - competentiemanagement
  - huisvesting
  - schoolplanontwikkeling
  - Arbo & Veiligheid
  - kwaliteitszorg
  - oudercontacten
  - PR & communicatie
  - taalstimulering
  - leerlingenzorg
  - projectmatig werken
   
  Beleidsondersteuning vindt plaats op meerdere manieren, geheel afhankelijk van uw wens. Soms heeft u behoefte aan een of meerdere consults om bijv. kennis te nemen van actuele inzichten, denkrichtingen en perspectieven. imon adviseurs helpen bij het maken van geïnformeerde en autonome keuzes.
  Desgewenst ondersteunen wij u in het hele proces van visieontwikkeling tot beleidsformulering. Voor federaties en participerende scholen kan dit een aantrekkelijk - want tijdbesparende - optie zijn.
   
  Scholen die gebruik maken van onze beleidsondersteuning ervaren dat deze aantoonbaar bijdraagt aan versterking van het beleidsvoerend vermogen van de school. Scherpe inzichten, krachtige analyses en een praktische, resultaatgerichte denkwijze kenmerken de dienstverlening van imon advies op het gebied van beleidsondersteuning. 
  actueel bij imon