• advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • Loopbaanbegeleiding

  Uit oogpunt van heroriëntatie, outplacement, coaching of reïntegratie kan er behoefte bestaan aan loopbaanbegeleiding. In loopbaanbegeleiding gaat het om het begeleiden van mensen bij het effectief richting geven aan hun loopbaan. imon advies heeft hierin ruime ervaring. Een goed loopbaanbegeleidingstraject levert voor de betreffende onderwijsprofessional op: 
  • een grotere mate van welbevinden
  • een reëel zicht op de eigen kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen
  • versterking van de authenticiteit
  • grip op de eigen situatie
  • het kunnen maken van gerichte keuzes
  • het vinden van een goede balans tussen werk en privé
  Onderwijsinstellingen kunnen belang hebben bij het investeren in  loopbaanbegeleidings-trajecten omdat haar medewerkers bijvoorbeeld:  
  • een betere energiebalans ervaren, wat de draagkracht van de medewerkers versterkt;
  • beter kunnen functioneren in de werkomgeving
  • zelf verantwoordelijkheid nemen voor de eigen keuzes 
  • onderwijskundige vernieuwingen beter kunnen toepassen in de eigen situatie
  Hoe ziet een loopbaantraject eruit?
  Een goed loopbaantraject is altijd maatwerk. Over het algemeen onderscheiden we drie fasen: 
  1. bepalen van het loopbaandoel: wat geeft energie, wat kost energie? over welke competenties en kwaliteiten beschik ik? in hoeverre komen die wel/niet terug in mijn baan? wat vind ik belangrijk of minder belangrijk in mijn loopbaan? in deze fase is het loskomen van het huidige perspectief heel belangrijk
  2. vaststellen van een persoonlijk ontwikkelplan: welke stappen moet ik ondernemen om dit doel te bereiken? wat moet ik doen of juist laten? vaak werken we hier met tussendoelen
  3. het waarmaken van het ontwikkelplan: omdat het waarmaken van het ontwikkelplan vaak vraagt om verandering van gedrag, gedragspatronen en werkwijzen is coaching in deze fase wenselijk
  actueel bij imon