• advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • Analyse en advies

  • Hoe we de dingen die we doen nog wel goed of doen we niet meer de goede dingen?
  • Hoe richt ik een werkbaar managementinformatiesysteem in dat mij in staat stelt de vinger aan de pols te houden?
  • Hoe maak ik optimaal gebruik van de mogelijkheden die mijn Leerlingadministratiesyeem (zoals ParnasSys-Integraal) mij biedt?
  • Hoe komt het toch dat veranderen zo'n moeizaam verhaal is op mijn school?
  • Hoe verbeter ik het imago en daardoor de concurrentiepositie van mijn school?
  • Hoe versterk ik de identiteit van mijn school?
   
  Op gezette tijden 'de lakens opschudden', is nodig om de goede dingen goed te blijven doen en tijdig te ontdekken waar zaken beter kunnen. Dat vraagt om gedegen analyses. Veel kunt u school hierin zelf doen. Soms heeft u behoefte aan advisering op basis van diepgaande analsye.
   
  In onze advisering richten we ons nooit op deelaspecten. Organisaties zijn net als bomen levende organismen waarin alles met alles samenhangt. Scholen zijn gebaat bij analyes en adviezen die juist deze samenhang zichtbaar maken. Het stellen van de juiste diagnose is ook in onderwijsland van cruciaal belang. Te vaak nog komt het voor dat er een heel pakket aan verbeteracties wordt opgesteld die voorbijgaan aan de dieperliggende oorzaken.
   
  Een gedegen analyse hoeft lang niet altijd veel tijd en energie te kosten. Niet het vele is goed, maar het goede is veel. Wij geven de voorkeur aan kwaliteit boven kwantiteit. Op basis van uw vraag maken wij vooraf altijd eerst onze werkwijze duidelijk. Geheel vrijblijvend.
  actueel bij imon