• advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • Integraal - zelfevaluatie en hrm

  Niet het vele is goed, maar het goede is veel. Een goed kwaliteitsinstrument moet geen Rupsje Nooitgenoeg zijn, maar helpt scholen om in zo min mogelijk tijd door de bomen het bos te zien. Concreet betekent dit onder meer: een cockpit die rust en overzicht uitstraalt, zich als een harmonica laat in- en uitvouwen, gekoppeld is aan drie kernvragen in kwaliteitszorg en naast de "harde data" ook relevante "procesdata" bevat vragenlijsten die 'dekkend' maar compact zijn: Integraal stelt vragen met een hoge signaalwaarde voorzien van een duidelijke toelichting die voorkomt dat onnodig op detailniveau gevraagd moet worden; een onderdeel Opbrengsten dat 'slechts' die informatie die nodig is om vroegsignalering (early warning) gedegen inhoud te geven zonder scholen te overvoeren met data
   
  Standaardisering waar mogelijk, maar blijf flexibel. Integraal biedt ten aanzien van bijvoorbeeld de (wettelijke) basiskwaliteit en de tevredenheidspeilingen gedegen standaarden. Dat maakt landelijke normering en benchmarking mogelijk en helpt gebruikers om snel zicht te krijgen op die aspecten die van essentieel belang zijn in een goed systeem van zelfevaluatie. De gebruiker heeft daarnaast echter alle mogelijkheden om haar eigen schoolspecifieke kwaliteit vorm te geven, om vragenlijsten aan te vullen, schoolspecifieke normen toe te voegen, enzovoort. Zelfs het aanmaken van eigen domeinen hoort tot de mogelijkheden.
   
  Verder gaan dan signaleren Een goed kwaliteitszorgsysteem gaat volgens ons verder dan het benoemen van welke indicatoren voldoende of onvoldoende zijn. Integraal geeft op basis van de evaluaties (de resultaten van de vragenlijsten) aan welke strategische doelen aandacht vragen. Een pop up scherm geeft vervolgens kernachtig aan wat de onderliggend kwaliteitsaspecten zijn. Bij het kwaliteitsaspect dat "onvoldoende" is, ziet u direct de bijbehorende onderwerpen en indicatoren inclusief de behaalde resultaten. Zo helpt Integraal u om op strategisch niveau te blijven denken. Voor het maken van een goed schoolplan is dit cruciaal. Het "begrijpen" krijgt ook vorm in het onderdeel "Opbrengsten" en in het onderdeel "Persoonlijke ontwikkeling".
   
  Inspectieproof In de zelfevaluatievragenlijst zijn alle indicatoren van de inspectie verwerkt. In het onderdeel Opbrengsten kan de school haar opbrengsten vergelijken met de inspectienormen. In Integraal zijn steeds de meest recente inzichten van de inspectie verwerkt.
  actueel bij imon