• advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • Training en coaching

  "Naarmate de mens de mogelijkheid heeft om uit meer alternatieven te kiezen heeft hij meer vrijheid." (L.W. Nauta)  
   
  In ons werk maken we voortdurend keuzes. Dat doen we vaak zonder er bij na te denken. Het handelen is impliciet. Professionalisering houdt simpelweg in dat we steeds beter zicht hebben op het waarom van ons handelen. Waarbij we ons handelen leren afzetten tegen handelingsalternatieven. Dit maakt beredeneerd kiezen mogelijk. Dit gaat samen met het gevoel van meer grip op de situaties in ons werk. Dat bepaalt het verschil tussen vrijheid en gebondenheid. Wanneer dit beredeneerd kiezen steeds meer plaatsvindt vanuit verbondenheid met onze eigen kwaliteiten, dan ervaren mensen wat "excelleren" inhoudt: uitstijgen boven jezelf.
   
  Training en coaching staan in onze visie geheel in dienst van dit uitstijgen boven jezelf. Loskomen van belemmeringen, van oude beelden ... Bewustwording van het waarom van de keuzes die je maakt ... Het begrijpen van interactiepatronen ... Zicht op nieuwe handelingsmogelijkheden.
   
  imon advies bv verzorgt trainings- en coachingstrajecten voor alle geledingen in de schoolorganisatie. Naast het hier vermelde trainings- en coachingsaanbod verzorgt imon advies trainings- en coachingstrajecten op maat voor besturen, teams, directies, mentoren, deelteamleiders, interne begeleiders op het gebied van beleidsvoering, verandermanagement, gedrag en zorg. Vraag om vrijblijvende informatie via het contactformulier.
   
  Training en coaching door imon advies wordt uitsluitend verzorgd door ervaren trainers en coaches. Vooraf verdiepen wij ons grondig in de beginsituatie van de opdrachtgever. Het bereiken van diepgaande, blijvende verandering staat centraal in onze dienstverlening. Onze adviseurs staan garant voor trainings- en coachingstrajecten met impact!
   
   
   
   
  actueel bij imon