• advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • Coaching leidinggevenden

  De tijd dat coaching in de taboesfeer hing, is gelukkig voorbij. De taak van een schoolleider is veelomvattend en doet een beroep op een breed spectrum aan competenties. Het handelen van een schoolleider heeft daarbij grote impact op zijn directe omgeving. De keuze voor coaching zien wij daarom veeleer als uiting van zelfrespect.
   
   
  Opbrengsten
  Coaching van leidinggevenden levert op:
  • een reĆ«el zicht op de eigen kwaliteiten en beperkingen
  • een diepgaand inzicht in de wijze waarop de eigen persoonlijke levensgeschiedenis ingrijpt in het handelen als leidinggevende
  • de ontwikkeling van een effectieve wijze van leidinggeven, managen, coachen vanuit eigenheid
  • persoonlijke effectiviteit
  Inhoud
  Coaching van leidinggevende concentreert zich onder meer rond de volgende thema's:
  • Leiderschapsstijl (authentiek leiderschap, coachend leiderschap, evenwicht tussen de actiegeoriĆ«nteerde en facilitatieve voorwaarden binnen leiderschap)
  • Communicatie: bedoeling en effect
  • Sturen op veranderen (genereren van betrokkenheid, omgaan met weerstanden, vergroting aspecten zelfsturing en probleemoplossend vermogen van het team)
  • Conflicthantering met behoud van relatie
  • Projectmatig werken
  • Time-management
  • Effectief vergaderen
  • Cultuurverandering
  Werkwijze
  Op basis van een uitgebreide intake maken wij een passend voorstel. Na de intake wordt gezocht naar een optimale match tussen coach en klant. De coaches van imon advies hebben elk hun eigen specialiteiten, op verschillende gebieden.  
  Coaching is slechts effectief op basis van een vertrouwensrelatie. Integriteit is ook om die reden voor ons een belangrijke waarde.
  Coaching betekent in de praktijk hard werken. Diepgaande exploratie naar aanleiding van eigen praktijksituaties leidt tot bewustwording. Het begin van groei! Bij die bewustwording mag het echter niet blijven. Daarom zal de imon coach u vervolgens prikkelen om eigen leervragen en doelen te stellen. Die te vertalen naar actie. Om zo uw horizon te verleggen.
   
  Elk coachingstraject wordt afgerond door middel van een mondelinge en schriftelijk evaluatie. Intern wordt de kwaliteit van onze coachingstrajecten bewaakt mede op basis van deze evaluaties. Een imon coach kan daarbij altijd terugvallen op een supervisor. Zo gaan we na of en in hoeverre de juiste interventies en methoden gehanteerd worden.
   
  Voor beginnende schoolleiders hebben wij een speciaal coachingstraject ontwikkeld. Vraag vrijblijvend om informatie!
    
  actueel bij imon