• advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • Coaching leerkrachten

  Persoonlijke blokkades en belemmeringen kunnen de professionele ontwikkeling van leerkrachten in de weg staan. Een lage energiebalans, moeite met het invoeren van onderwijskundige vernieuwingen in de eigen groep en een gebrekkige samenwerking met collega's zijn in dit verband relevante signalen.

  In een aantal gesprekken biedt een coach leraren ondersteuning bij het wegnemen van persoonlijke leerblokkades en belemmeringen en het krijgen van zicht op nieuwe mogelijkheden en alternatieven.
  Coaching richt zich op versterking van het probleemoplossend vermogen, beoogt een professionele, zelfbewuste houding en resulteert in effectiever leerkrachtgedrag.

  Afhankelijk van de situatie past de coach methoden en inzichten toe vanuit ondermeer kernreflectie, de Zelfkonfrontatiemethode, confronterend of provocerend coachen, oplossingsgericht werken en de cognitieve gedragstherapie.

  Werkwijze
  • Intakegesprek
   .   Welke specifieke wensen en leerdoelen zijn relevant?
   .   Frequentie, tijdsduur en tijdspad
  • Opstellen van een coachingsplan
  • Optie: observatie en feedback in praktische werksituaties
  • Uitvoering van het coachingsplan
  • In het coachingstraject worden een of meer klikgesprekken gevoerd waar ook de werkgever bij aanwezig is
  • Het coachingstraject wordt afgesloten met een presentatie door de leerkracht zelf
  • Desgewenst vindt tussen de coachingsgesprekken ondersteuning plaats via e-mail of per telefoon

  Wat levert het op?

  • Bewustwording van de eigen kwaliteiten en valkuilen
  • Reflectie en inzicht in eigen leerpunten
  • Bewustwording van belemmerende en compenserende factoren
  • Verbetering van de interactie met de omgeving (de eigen groep, het team)
  • Praktische hulpmiddelen en voorbeelden
  • Stimulans en zelfvertrouwen
  actueel bij imon