• advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • advies, training, coachingadvies, training, coaching
 • Teamcoaching

  Teamcoaching of teambuilding heeft als doel om de sfeer, het klimaat, de samenwerking èn het probleemoplossend vermogen binnen de groep te verbeteren. Investeren in deze aspecten levert een team op dat er weer zin in heeft. Teamcoaching draagt bij aan vergroting van het welbevinden van teamleden. Veranderen op uw school hoeft geen moeizaam proces te blijven!
   
  Teamcoachingsactiviteiten vanuit imon advies bv onderscheiden zich door diepgang, creativiteit en maatwerk. Op basis van een uitgebreide intake snijden wij de activiteiten geheel toe op de situatie van uw school.
   
  Een greep uit de mogelijkheden
   
  communicatietraining
  Communicatietrainingen van imon advies zijn effectief omdat deze nauw aansluiten bij de communicatieproblemen die binnen uw organisatie spelen. Eigen casussen staan centraal tijdens de trainingen. Het inzetten van videobeelden vergroot de impact van de training.
   
  teamtweedaagse met speciale activiteiten
  Diepgaande interventies zijn soms nodig om de groepsband en het onderlinge hulpbetoon te versterken. In verband hiermee ontwerpt imon advies samen met haar opdrachtgevers tweedaagsen die plaatsvinden buiten de school. Teamleden worden in betekenisvolle, uitdagende leersituaties geplaatst die ervoor zorgen dat men volstrekt op elkaar aangewezen is. Teamleden worden hierin nauwkeurig gevolgd en gecoached door ervaren trainers. Er komt heel wat emotie los tijdens deze activiteiten. Die vormen het aangrijpingspunt om teamleden te leren elkaar emotionele steun te bieden.
  Zeer belangrijk is het goed doordenken van de follow up. Samen met u ontwikkelen we direct na de tweedaagse een follow up plan.
   
  kernkwaliteiten en kernreflectie
  Hier gaat het om activiteiten waarbij teamleden zicht krijgen op de kwaliteiten van zichzelf en van elkaar. Niemand kan onderduiken, want steeds gaat het om concrete situaties en concreet gedrag.
  De insteek op kernkwaliteiten is een uitstekende manier om teamleden te helpen van een sparende naar een sparrende cultuur te ontwikkelen.
  Ook op schoolniveau is het denken vanuit kernkwaliteiten vruchtbaar. Het helpt de school haar eigenheid te ontdekken. Van daaruit leren we hoe de school steeds meer in haar eigen kracht gezet kan worden.
   
  omgaan met werkdruk en stress
  In activiteiten die hierop insteken, staat de attitude van elk teamlid centraal. Teamleden ontdekken welke rol ze veelal innemen in de driehoek redder - aanklager - slachtoffer. En wat de consequenties hiervan zijn voor hun energiebalans. Vanuit de systeemleer krijgen teamleden zicht op hoe de eigen organisatie als systeem in elkaar zit. En hoe nauw dit raakt met de klachten over werkdruk en stress. Teamleden ervaren hoe relevant het is om inhoud te geven aan het begrip eigen verantwoordelijkheid. Elk individueel teamleden leert wat dit betekent voor de eigen situatie.
   
  Voor teamcoachingstrajecten kan vaak subsidie worden aangevraagd bij het Vervangingsfonds. Dit kunnen wij desgewenst voor u verzorgen.
  actueel bij imon